Ελεύθεροι επαγγελματίες: Τι αλλάζει στον υπολογισμό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος

Λόγω των έντονων αντιδράσεων από τους ελεύθερους επαγγελματίες, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει διορθωτικές κινήσεις στη φορολογία τους και στον τρόπο υπολογισμού του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.

Τα πρώτα εκκαθαριστικά που λαμβάνουν οι επιτηδευματίες που έχουν ήδη υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις είναι αισθητά υψηλότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτή η αύξηση οφείλεται στο ότι οι επαγγελματίες φορολογούνται με βάση τα ελάχιστα εισοδήματα που έχουν καθοριστεί από το υπουργείο Οικονομικών.

Λόγω των έντονων αντιδράσεων από τους ελεύθερους επαγγελματίες, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει διορθωτικές κινήσεις στη φορολογία τους και στον τρόπο υπολογισμού του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι οποιεσδήποτε διορθωτικές κινήσεις θα εφαρμοστούν στα εισοδήματα του 2024 που θα δηλωθούν το 2025, και όχι στα εισοδήματα του 2023 για τα οποία οι δηλώσεις ήδη υποβάλλονται.

Μία από τις προτεινόμενες αλλαγές αφορά τον συνυπολογισμό των οικογενειακών εισοδημάτων. Για παράδειγμα, σε ένα παντρεμένο ζευγάρι, αν ο ένας σύζυγος έχει ετήσια εισοδήματα 30.000 ευρώ και ο άλλος 8.000 ευρώ, να υπάρχει η δυνατότητα ο ένας σύζυγος να καλύψει μέρος της διαφοράς του άλλου. Αυτή η αλλαγή στοχεύει στη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών μεταξύ των μελών μιας οικογένειας.

Επιπλέον, προτείνεται να ληφθούν υπόψη και άλλα εισοδήματα, όπως αυτά από ενοίκια, τόκους καταθέσεων και υπεραξίες από μετοχές, κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος των επαγγελματιών. Αυτό θα συμβάλει σε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των οικονομικών δυνατοτήτων των φορολογούμενων και θα επιτρέψει έναν πιο δίκαιο υπολογισμό της φορολογικής τους υποχρέωσης.

Μια άλλη σημαντική πρόταση είναι η μείωση της ελάχιστης τεκμαρτής αμοιβής που πρέπει να δηλώνουν οι επαγγελματίες κάθε χρόνο. Αυτή η μείωση στοχεύει στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Παράλληλα, προτείνεται η αποσύνδεση της ελάχιστης αμοιβής από την αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος αυξήθηκε τον Απρίλιο του 2024 στα 830 ευρώ.

Με αυτές τις προτάσεις, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και ισορροπημένου συστήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.