Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των